Webinarer

Trenger dere faglig påfyll og ny inspirasjon? Jeg skreddersyr webinarer tilpasset deres deltakere og deres organisasjon. Webinarer er fine for dere som liker best å lære gjennom å lytte og se, og også ønsker muligheten for å repetere og se på nytt igjen. Det er også et godt verktøy til å få med alle, da det gjennom opptak kan distribueres til alle aktuelle deltakere selv om de ikke har mulighet til å være med på den tiden webinaret gjennomføres.

 

Tema og vinkling for webinaret utarbeider vi sammen, men felles for alle mine webinarer er at de er rettet mot det å jobbe profesjonelt med mennesker. Det strekker seg fra ledere i privat og offentlig sektor, til profesjonsutøvere innenfor utdanning, sosial og helsesektoren.  

Aktuelle tema for webinar

Kommunikasjon

Kommunikasjon kan beskrives som broa mellom oss mennesker, og er alltid til stede. Selv når vi velger og ikke si noe, kommuniserer vi. I dette webinaret blir du klokere på: 

  • hva som kjennetegner god kommunikasjon

  • hvordan få til god kommunikasjon

  • hvordan bli bedre til å kommunisere

Communication Clipart 43525.jpeg
Fotgjengere fra en Ariel Vis

Profesjonell rolle

Å jobbe jevnlig med rolleforståelse knyttet opp mot mandatet vi har, er et viktig arbeid i alle organisasjoner. 

Hva er det vi har sagt ja til å gjøre? 

I profesjonelt arbeid med mennesker, kan rollene bli utydelige fordi den andre har behov for flere roller. Hvis vi ikke har et avklart forhold til egen rolle og mandat, kan vi fort ende opp med å påta oss for mye, og kanskje også oppgaver vi ikke er særlig kvalifisert for å utføre. 

Etikk i praksis

Det er i møte med den andre vi får 

bekreftet vår verdi som menneske, 

derfor vil det alltid stå noe på spill når mennesker møtes. 

Etikken skal være kompasset vårt når vi står i utfordrende situasjoner, og har sin plass i våre daglige handlinger og ikke bare i fine ord og retningslinjer. 

Kompass som peker nord
Pro Boksehansker

Konfliktarbeid

I alt profesjonelt arbeid med mennesker vil det til tider oppstå situasjoner hvor vi ikke er enige, og som kan utløse konflikter. Da er det viktig at vi har kompetanse på konfliktarbeid, slik at vi kan bruke konfliktene konstruktivt til endring og forbedring, og ikke til ødeleggelse og splitting. Etter dette webinaret vil du bli klokere på: 

  • hva som kjennetegner konflikter

  • ulike typer konflikter

  • hvordan bruke språket til å dempe konflikter

VEILEDNING

Å kalle seg veileder krever ingen formell utdanning i Norge i dag, og veiledning utføres daglig av mennesker med ulik kompetanse. 

Men hvordan kan vi kvalitetsikre veiledningen, og sikre en felles forståelse av både hva det er og hvordan det ser ut i praksis?

I dette webinaret lærer du mer om

  • hva veiledning er og hva det ikke er

  • ulike typer for veiledning

  • hvordan veiledning er mer enn bare ord

 

Woodland Sti