En utvidet verktøykasse

Læreren er skolens viktigste redskap for å lykkes med læring, og derfor er det viktig at læreren er så godt kvalifisert for jobben som overhodet mulig. Dette gjelder ikke bare en faglig kompetanse, men også en velutstyrt verktøykasse for hvordan man kan engasjere elevene og nå inn til dem. All forskning viser at den lærende (eleven/studenten) lærer best ved selv å være den aktive - likevel er skolen i dag fortsatt preget av at det først og fremst er læreren som er den aktive i undervisningen. Jeg jobber derfor spesielt med å lære bort verktøy som fremmer aktiv læring og gir mulighet for dybdelæring. 

Jeg skreddersyr kurs for ulike nivå i skolen (barneskole, ungdomsskole, videregående, universitet/høgskole) og også innenfor ulike fag. (matematikk, norsk, fremmedspråk, samfunnsfag, krle) eller tema som klassemiljø og relasjonskompetanse. 

 

Kurslengde varierer alt fra 90 min på fellestid til

deler av eller hel planleggingsdag og lengre

forløp som går over flere samlinger. 

 

 

«Det hjelper korkje med timeplanar eller

instrukser eller nokon ting:

det som gjer skulen til det han er, er læraren.»

  - Arne Garborg

 

 

 

 

 

 

Tilbakemeldinger fra lærere som har deltatt på kurs:

 

"Et kurs som viser hvor lite som skal til for å gjøre læringen til en lek. Øvelsene og lekene kan brukes som de er, eller de kan brukes som utgangspunkt for å finne på egne ting. Allerede dagen etter kurset, fikk jeg prøvd ut mye sammen med elevene, da vi hadde mattetime fylt med lek. Absolutt alle var engasjerte og koste seg! -Selv de stilleste som prøver å gjemme seg litt i klasserommet." Mari B. Mathisen - Byfjord skole

"Kurset var helt konge. 100% praktisk lagt opp. Logisk progresjon. Gode oppvarmingsøvelser for at vi skulle bli trygge." Dag Breivik - Hafrsfjord skole

Noen av skolene jeg har jobbet med tidligere:  

Universitetet i Stavanger, Jåttå videregående skole, Spesialpedagoger i Rogaland fylkeskommune, Tjensvoll skole, Haga skole og  Dysjaland skule.  I tillegg er jeg fast kursholder i kreative undervisningsformer for Drama og teaterpedagogene i Rogaland hvor flere hundre lærere har vært innom på kurs. 

elever.jpg