Kompetanse

Jeg er opptatt av kvalitet i mitt arbeid og ser på kunnskap som ferskvare. Det krever at jeg hele tiden holder meg faglig oppdatert og jevnlig fyller på både min teoretiske og praktiske kompetanse gjennom deltakelse på studier, kurs og refleksjon over praksis.

Der det er mulig dokumenteres kompetansen gjennom sertifiseringer og vitnemål.

tankevirus.png

TANKEVIRUS

Mestringskurset Tankevirus gjør det enkelt å snakke om psykisk helse. Vi har alle en psykisk helse, og tankevirus rammer oss alle. Lær deg å mestre tankevirus med enkle grep. 

Skjermbilde 2020-10-17 kl. 12.46.55.png

Master i Endringsledelse

Masteroppgave 

Med makt til å krenke,

men mot til å lede.

En kvalitativ studie av krenkelser

i leder - ledet relasjonen

Skjermbilde 2020-10-17 kl. 12.46.55.png

Tverrfaglig veileder

Mastergodkjent videreutdanning i tverrfaglig veiledning

U.jpg

TEORI U - MIT

Ledelse av endringsprosesser basert på Teori U.

Massachusetts Institute of Technology

Skjermbilde 2020-10-17 kl. 09.27.41.png

Språk og veiledning

Deltakelse i en internasjonal veiledningsgruppe som jobbet i en periode på 3 år med temaet språk og veiledning.

Hva skjer når veiledning skjer på et annet språk enn morsmålet?

vip24_logo_rød-002-1-291x300.png

VIP 24

Et refleksjon og samtaleverktøy

rundt egne styrker og

indre motivasjon knyttet til karriereveiledning

nosco_logo_good_quality-01%20(002)_edite

Sertifisert veileder

Sertifisert veileder gjennom det nasjonale Veiledernettverket Nosco og den europeiske veiledningsorganisasjonen ANSE