REFLEKSJONSGRUPPER

Å kunne reflektere over praksis betegnes som det høyeste nivået i det å være profesjonell. Å gjøre det sammen med andre er ofte svært fruktbart.  Ved og møtes i grupper kan vi få til noe annet enn det vi kan få til alene eller i et individuelt møte. Ved å dele med hverandre, får vi tak i flere perspektiv, flere spørsmål, flere tanker, flere handlingsalternativ og vi blir også bedre kjent med oss selv og våre kollegaer/ de andre. 

Vi mennesker utvikler oss i møte med de andre, og gjennom å delta i en refleksjonsgruppe vil du bli tryggere og mer bevisst i rollen din.Det er også godt å vite at man aldri står alene i å kjenne på utfordringer, men at det vi kjenner på er noe alle som jobber profesjonelt med folk kjenner på fra tid til annen. Vi kan snakke om en form for felles-menneskelighet.  Sammen kan vi støtte, utfordre, undre, oppklare og utvikle oss sammen.  

En god gruppe består av 3-8 medlemmer, som deler noe felles som feks arbeidsplass, arbeidsoppgaver eller arbeidssituasjoner. 

HANDLINGER

SAMARBEID

REFLEKSJONER

E.L. Dale's 3 nivåer av å være profesjonell