I løpet av årene har jeg jobbet med mange ulike oppdrag i mange ulike organisasjoner - her er et utvalg av oppdrag og samarbeidspartnere jeg har hatt 

 

Undervisning

Ledelse som praksis (MEN165) - Master i endringsledelse 

Sosialt arbeid (BSO250) - Bachelor sosionom, sosialt arbeid

Tverrfaglig veiledning (60stp) - Metaveileder 

Estetiske læreprosesser - Institutt for grunnskolelærerutdanning 

Drama fordypning - Institutt for grunnskolelærerutdanning

Frittstående forelesninger 

Grupper og gruppeprosesser

Konfliktarbeid og kommunikasjon

Mentalisering

Barnefattigdom

Relasjonskompetanse

Etikken i menneskemøtene

Ekstern sensor

Institutt for sosialfag; Sosialt arbeid, Tverrfaglig veiledning 

Institutt for grunnskolelærerutdanning; Drama fordypning

Refleksjonsgrupper

Organisasjonsutvikling

Outsourcement

Fagdager

© SPILLOPPERIET AS