© SPILLOPPERIET AS 

GUNN BRIGITTE DANIELSEN

Jeg elsker å jobbe med mennesker og spesielt når jeg får være sammen

med dem over tid. Min spesialitet er å jobbe med folk som jobber

profesjonelt med folk. Dette spenner seg i fra ledere i privat og offentlig

virksomhet, til ansatte innenfor helse og omsorg, barnevern, skole og

barnehage.   

 

Det å jobbe profesjonelt med folk er noe helt spesielt, da vi alltid må ha

et "andre-blikk" - de vi er der for. Og for å utvikle vår profesjonelle rolle,

må vi  være nysgjerrig på hvem man blir i møtet med den andre.

 

I mitt arbeid legger jeg til rette for utvikling av den enkeltes profesjonelle

rolle, gjennom refleksjon og opplevelser. Målet er å bidra til bl.a klar-

gjøring, ansvarliggjøring, kunnskapsoverføring, kreativitetskaping og

avlasting for den enkelte. På den måten vil vi oppleve større trygghet i

rollen, mer mestring og en bedre arbeidshverdag.  

 

Jeg har en mastergodkjent  videreutdanning i Tverrfaglig veiledning fra UiS - med fokus på integrativ veiledning og organisasjonsutvikling. I bånn ligger utdannelsen min som lærer og dramapedagog. Jeg liker å holde meg oppdatert, og fyller stadig på med ny kunnskap og nye utfordringer. Våren 2019 ferdigstiller jeg en mastergrad i endringsledelse ved UiS hvor jeg skal jobbe med temaet: Krenkelser i asymetriske relasjoner.

 

Min verktøykasse er fyllt opp med kreative og reflekterende metoder som aktiviserer deltakerne både mentalt, emosjonelt og fysisk, da vi mennesker består av både hode, hjerte og kropp. I tillegg har jeg en sterk overbevisning om at å lære gjennom å høre, føle og gjøre, er den beste måten å lære på.

Jeg jobber i både privat og offentlig sektor.