Digitale workshops

Skal dere arrangere en fagdag? Eller ønsker dere bare litt faglig påfyll eller lære noe nytt ? Liker dere i tillegg å lære gjennom å gjøre?  Da kan en workshop være midt i blinken for dere. Jeg tilbyr ulike typer workshops som kan skreddersys deres behov. I en workshop er deltakerne svært delaktige, og resultatet er avhengig av hva hver av oss bringer inn der og da. Workshoper har ikke mulighet for å bli tatt opp, og distribuert videre.

Digitale verktøy i veiledning og undervisning

Er du opptatt av læring og veiledning som skaper bevegelse og engasjement? Lurer du på hvordan du kan beholde variasjonen og kreativiteten også på en digital plattform? 

Den digitale plattformen kan brukes til mye mer enn bare videosamtale. I denne workshopen blir du kjent med og får teste ut enkle og gratis digitale verktøy som vil hjelpe deg i ditt arbeid, enten som veileder eller som lærer. 

Varierte læringsformer og kreative metoder legger til rette for dybdelæring og nye perspektiv

Freelancer

4 Nivåer for lytting

Å være en god lytter, er en nøkkelkompetanse for oss som jobber profesjonelt med folk. I denne workshopen blir du introdusert til 4 ulike nivåer for lytting basert på Otto Scharmer og Teori U. 

Workshopen består av faglig påfyll, refleksjon og aktive øvelser hvor du får trent på dine lytterferdigheter. 

MENTALISERING

I vårt profesjonelle arbeid med mennesker er mentalisering en helt avgjørende sosial kompetanse for godt relasjonelt arbeid. Det handler om "å lese mellom linjene" og forstå hva som egentlig ligger bak adferden.  Når vi er gode på mentaliser-ing, blir vi gode til å forstå misforståelser. 

I denne workshopen trener vi oss aktivt på de sju ulike kompetansene som kreves når vi jobber med mentalisering i vår profesjonelle rolle. 

  • Evnen til å innta en ikke-vitende holdning

  • Evnen til å gi støtte og empati

  • Evnen til å klargjøre

  • Evnen til å utforske

  • Evnen til å utfordre

  • Evnen til å fremme et følelsesfokus

  • Evnen til å skape gode relasjoner

IMG_2861.jpeg
holde hender

Selvomsorg i vår profesjonelle rolle

Å jobbe profesjonelt med folk, krever at vi alltid har et andre blikk. De vi er der for. Men det betyr ikke at vi ikke skal ha et blikk på oss selv også. Hva skjer med oss i alle disse menneske - møtene og hvordan kan vi også ivareta oss selv? 

Det er en stor fare for å oppleve at man blir sliten og utbrent i profesjonelt arbeid med folk. Denne workshopen gir deg faglig påfyll og konkrete øvelser i hvordan du kan ta vare på deg selv, samtidig som du har oppmerksomhet på de(n) du skal hjelpe.