GUNN BRIGITTE DANIELSEN

Jeg elsker å jobbe med mennesker og spesielt når jeg får være sammen

med dem over tid. Min spesialitet er å jobbe med folk som jobber

profesjonelt med folk. Dette spenner seg i fra ledere i privat og offentlig

virksomhet, til ansatte innenfor helse og omsorg, barnevern, skole og

barnehage.   

 

Det å jobbe profesjonelt med folk er noe helt spesielt, da vi alltid må ha

et "andre-blikk" - de vi er der for. Og for å utvikle vår profesjonelle rolle,

må vi  være nysgjerrig på hvem man blir i møtet med den andre.

 

I mitt arbeid legger jeg til rette for utvikling av den enkeltes profesjonelle

rolle, gjennom refleksjon og opplevelser. Målet er å bidra til bl.a klar-

gjøring, ansvarliggjøring, kunnskapsoverføring, kreativitetskaping og

avlasting for den enkelte. På den måten vil vi oppleve større trygghet i

rollen, mer mestring og en bedre arbeidshverdag.  

Jeg har en mastergodkjent  videreutdanning i Tverrfaglig veiledning fra UiS - med fokus på integrativ veiledning og organisasjonsutvikling. Jeg har også en master i Endringsledelse, hvor jeg skrev masteroppgaven:  "Med makt til å krenke, men mot til å lede?" En kvalitativ studie av krenkelser i asymmetriske relasjoner, med vekt på leder - ledet relasjonen. I "bånn" ligger min utdannelse som lærer og dramapedagog.

 

Min verktøykasse er fyllt opp med kreative og reflekterende metoder som aktiviserer deltakerne både mentalt, emosjonelt og fysisk, da vi mennesker består av både hode, hjerte og kropp. I tillegg har jeg en sterk overbevisning om at å lære gjennom å høre, føle og gjøre, er den beste måten å lære på.

Jeg jobber i både privat og offentlig sektor. 

© SPILLOPPERIET AS