Grupper og gruppeprosesser

Sammen kan vi mennesker få til mer! Men virkeligheten er at sammen får vi ofte til mindre. Ute i det virkelige liv kryr det av dårlig samarbeid både innad blant kollegaer, utad i det tverrfaglige samarbeid på tvers av organisasjoner og med de menneskene vi er satt til å være der for i kraft av vår stilling som lærer, lege, sykepleier, barnevernspedagog, koordinator e.l.  

Hva skal til for at vi skal lykkes bedre med samarbeid? Mitt svar er kunnskap  - vi har altfor lite kunnskap om grupper og gruppeprosesser. Det er som om det tas for gitt at denne kunnskapen er medfødt hos oss mennesker, og derfor ikke trenger å gis. Erfaringen viser at vi trenger å lære dette - og forskning viser at vi ved å ha kunnskapen vil ha mye større sjanse til å lykkes med våre samarbeid.

Konflikter - håndtering og forebygging

Konflikter er noe alle opplever fra tid til annen i arbeidslivet. Men det trenger ikke nødvendigvis være noe negativt. Konflikter kan ved å håndteres riktig føre til utvikling og vekst. Det er derfor viktig å ha god kunnskap om hvordan vi best kan gjenkjenne en konflikt, slik at den blir oppdaget tidligst mulig, og at vi har gode verktøy for å løse den på best mulig måte for alle involverte. 

Relasjonskompetanse og etikk

Å jobbe med mennesker er noe annet enn å jobbe med tall eller ting. I arbeidet med mennesker trår etikken inn og krever at vi er bevisste både på hvem vi blir i møte med den andre, og hvem vi lar den andre bli i møte med oss.

 

Kvalitetssikringen av vårt arbeid, består i at vi reflekterer over praksis. At vi er bevisste vårt etiske fundament og vårt menneskesyn. 

 

Dette er kompetanse vi trenger bevissthet rundt og som vi trenger jevnlige påfyll av i vårt arbeid med mennesker.  Vi trenger alle jevnlige påfyll av teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og bevisstgjøring av vår personlige kompetanse. 

IMG_1350.jpg

Kommunikasjon 

Blir vi noen gang ferdig snakket rundt temaet kommunikasjon? Det å jobbe med folk, gjør at vi hele tiden må kommunisere og aller helst bør vi være dyktige på det.  Gjennom faglig påfyll basert på forskning rundt temaet vil deltakerne få mulighet til å styrke sin kompetanse rundt temaet kommunikasjon.