Etisk løfte

Jeg har undertegnet et etisk løfte for å kvalitetssikre min praksis. På den måten skal du/dere som jeg til enhver tid samarbeider med, alltid vite hva dere kan forvente av både kvalitet og profesjonalitet i mitt arbeid og være sikre på at mitt arbeid er etisk forsvarlig. 

© SPILLOPPERIET AS